Sætregården i Åsane

Liv og Robert

Vi disponerer til sammen tre gårder som samlet gir et areal på 1100 mål. Gården driftes av Liv og Robert Berentsen.

Gården ligger i fredelige omgivelser og kan tilby et stort og fritt område med kulturlandskap, beiteland, fjell og skog.
Det er fine turstier fra gården til fjellene rundt. Åsanes høyeste fjell; Veten (486 m.o.h.), og Høgste-fjellet (464 m o.h.)
Turfolk kan også følge den gamle postveien fra Mellingen.

Vi som er knyttet til Sætregården har tro på at dyr og natur kan gjøre noe positivt for mennesker, og at mennesker kan gjøre noe positivt sammen og for hverandre. Derfor er vi åpne for alle som trenger litt pusterom og et godt sted å høre til.