Inn på tunet

Inn på Tunet består av mye

  • Dagsenter for personer med diagnosen demens.
  • Et samarbeid med Bergen kommune .
  • Vårt mål er å gi hverandre gode dager.
  • Demensinfo.no
  • Bergen Kommune
  • Kreativ gårdsdrift

Arbeidspraksis.

Et samarbeid med NAV.
Vi har for tiden tre ungdommer som tar del i arbeidet med hestene og de andre dyrene på gården. Her er mange arbeidsoppgaver i løpet av en dag og samarbeid er en viktig faktor for å lykkes.

Inn på tunet

Handicapriding:

Et ridetilbud til ulike grupper, bofelleskap, enkelt personer som ønsker trening på hesteryggen.
Vi rir i trygge omgivelser på gårdens område.

Ridning trener styrke, balanse, koordinasjon og konsentrasjon. Bevegelsene på hesteryggen løsgjør stiv muskulatur, og bidrar til å åpne respirasjonen. Ridning styrker særlig mage, lår, rygg- og setemuskler. Bevegelsene på hesteryggen gir trening til fysisk funksjonshemmede som har stiv og slapp muskulatur. Hestens «vugging» virker løsgjørende, og man må holde seg oppreist og trene på balanse. Undersøkelser blant personer med psykiske problem har vist at fysisk aktivitet demper angst, motvirker moderate til lette depresjoner og øker kontroll, mestring og selvfølelse.
Brukeren skal i størst mulig grad manøvrere hesten selv, med veiledning fra instruktør. Dette gir en ekte følelse av mestring for rytteren.

Tilrettelagte kurs

Vi har tilrettelagt ridekurs for barn og voksne med ulike utfordringer.

Forskning

Vi deltar i to forskningsprosjekter i samarbeid med høgskolen i Bergen og i Hedmark.
”om/ hvordan det å være på en gård kan ha betydning for mennesker i ulike situasjoner”