Ridefysioterapi

Ridefysioterapi

Ridefysioterapi

Det tradisjonelle begrepet har vært terapiriding. Flere og flere tar i bruk begrepet ridefysioterapi. Det er en behandlingsform hvor fysioterapeuten bruker hestens bevegelser som virkemiddel i behandlingen. Hestens rytmiske bevegelser overføres til rytteren. Dette er spesielt gunstig for opptrening av balanse, styrking av holdningsmuskulatur, symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Dersom rytteren finner en god stilling på hesten og følger dens bevegelser, kan dette løse opp i spenninger i muskulatur. Andre målsettinger med ridefysioterapi kan være sansetrening, generell motorisk trening, stimulering av konsentrasjonsevne og sosial tilpasning. Ridefysioterapi foregår oftest i grupper, med individuelt tilpassede utfordringer. Behandlingsformen utøves i dag over hele verden som et verdifullt tiltak, både innen somatisk og psykiatrisk behandling.

 

Hvem kan få ridefysioterapi?

Personer med sykdom og/eller funksjonshemming som gir bevegelses-, balanse- og /eller koordineringsvansker. Personer med fysisk eller psykisk funksjonshemming, som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører frem til en rimelig grad av fysisk utfoldelse. Ridefysioterapien kan være en erstatning for, eller et supplement til tradisjonell fysioterapi.

 

Henvisning fra lege

Du må ha med henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor. Henvisningen må du ha før du kommer på ridingen. Du kan få rekvisisjon på inntil 30 behandlinger per kalenderår. Det må være en begrunnelse for hvorfor du kan ha nytte av ridefysioterapi.

Av hensyn til hestene er vektgrense på rytteren (som en hovedregel) satt til  85 kg.

Lurer du på noe så kan vi kontaktes her:

Sætregården

Falkangervegen 235
5108 Hordvik

Liv: 900 12 406
Robert: 926 89 026
post@saetregaarden.no